konstrukcija 2013

Bruto etažna površina pritličja v m2 (*)
Bruto etažna površina 1. nadstropja v m2 (*)
Bruto etažna površina 2. nadstropja v m2 (*)
Vidna notranja površina (**)
Spodnja meja cene zmontirane nosilne konstrukcije v EUR (brez DDV) (***)
Zgornja meja cene zmontirane nosilne konstrukcije v EUR (brez DDV) (***)

(*) Bruto etažna površina je skupna površina tlorisa etaže po zunanjem obodu nosilne konstrukcije. 
Glede na zgornjo sliko se površina posamezne etaže izračuna po enačbi: P [m2] = A [m] x B [m].

(**) Notranja površina križno lepljenih plošč je lahko vidna ali nevidna.

  • Nevidna površina (Nsi) je zaprta z zaključnim slojem (mavčne plošče ali podobno) in se je v bivalnih prostorih ne vidi, zato ni dodatno kontrolirana ali obdelana.
  • Industrijsko obdelana površina (Isi) je v proizvodnji kontrolirana z izbiro desk, rege med zaključnimi deskami so zlepljene, deske so pobrušene. Površina zadostuje zahtevam za stanovanjsko vidno površino in je pripravljena za nadaljnjo dodelavo (fino brušenje, premazi).
  • Finalno obdelana površina (Wsi) je izdelana na enak način kot industrijska, le da je na koncu dodatno peskana in s tem bolj gladka. Seveda je s tem primerna za stanovanjsko vidno površino.

(***) V informativno ceno je vključeno naslednje: notranje in zunanje stene, medetažne plošče, montaža nosilne konstrukcije.
V informativno ceno niso vključene temeljna plošča in vse predhodne in nadaljnje faze gradnje.
Cena zmontirane nosilne konstrukcije iz križno lepljenih plošč je odvisna od oblike sten in plošč, odpadka, ki nastane pri rezanju, zahtevnosti gradnje ipd., zato je nemogoče podati točno ceno glede na kvadraturo objekta. Izračunani meji predstavljata okvirno ceno, za podrobnejšo ponudbo pa nas kontaktirajte z več informacijami.

NA VRH