CBD-TEAM

Dr. Bruno Dujič, univ. dipl. inž. grad.

Dr. Bruno Dujič, univ. dipl. inž. grad.

DIREKTOR in VODJA RAZVOJA

Rojen 19. 6. 1971 v Mariboru je leta 1996 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG). Nato se je kot stažist asistent zaposlil na Katedri za preizkušanje materialov in konstrukcij FGG, kjer je nadaljeval podiplomski študij in kot asistent sodeloval pri predmetih Gradiva in Eksperimentalna analiza konstrukcij. Leta 1999 je zaključil magistrski študij s področja preizkušanja strižne nosilnosti zidanih zgradb, leta 2001 pa doktorat s področja potresne odpornosti lesenih konstrukcij. Leta 2001 je prejel priznanje CUREE = Consortium of Universities for Research in Earthquakes Engineering v ZDA, leta 2003 pa je prejel štipendijo japonske vlade JSPS = Japan Society for Promotion of Science ter dva meseca sodeloval z japonskimi raziskovalnimi inštitucijami na področju razvoja potresnih metod za lesene konstrukcije. Vključen je v več evropskih in mednarodnih raziskovalnih projektov, sodeluje in hkrati občasno predava na različnih evropskih fakultetah in raziskovalnih ustanovah. Do leta 2009 je bil zaposlen na UL FGG, kjer je kot raziskovalec in strokovnjak deloval predvsem na področju lesenih in kompozitnih konstrukcij. Leta 2006 je ustanovil svetovalno in projektivno podjetje CBD d.o.o., ki je specializirano za projektiranje sodobnih lesenih konstrukcij na potresnih območjih. Leta 2011 je prejel nagrado Inženirske zbornice Slovenije za več inženirskih dosežkov v določenem časovnem obdobju na področju raziskav in projektiranja lesenih konstrukcij na potresnih področjih.

pooblaščeni inženir IZS: G-2454 Tel.: +386 41 842 752 Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Jure Jančar, univ.dipl.inž.grad.

Jure Jančar, univ.dipl.inž.grad.

VODJA PROJEKTOV

Rojen 29. 4. 1984 v Ljubljani je leta 2008 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG). Po zaključenem študiju se je zaposlil v podjetju CBD d.o.o. Vključen je v več evropskih in mednarodnih raziskovalnih projektov, aktivno se udeležuje mednarodnih konferenc s področja potresnega inženirstva in lesenih konstrukcij. Leta 2010 se je vpisal na doktorski študij na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru, kjer v sklopu raziskovalnega dela pripravlja doktorsko nalogo s področja nadgradenj obstoječih konstrukcij z lahkimi lesenimi konstrukcijami.

Tel.: +386 51 623 700 Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Iztok Šušteršič, univ.dipl.inž.grad.

Iztok Šušteršič, univ.dipl.inž.grad.

VODJA PROJEKTOV

Rojen 19.9.1983 v Ljubljani je leta 2008 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG). Tekom študija je bil predsednik študentskega sveta, član senata fakultete in komisije za pripravo novih bolonjskih študijskih programov. Po diplomi se je zaposlil v podjetju CBD d.o.o., kjer deluje kot vodja projektov. Skrbi za raziskovalno delo v podjetju in zaključuje doktorat s področja potresnega utrjevanja objektov. V zadnjih letih je objavil vrsto znanstvenih člankov ter dlje časa preživel kot gostujoči raziskovalec na tujih inštitutih MPA in IZIIS.

Tel.: +386 51 665 535 Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ljuba Sancin, univ.dipl.inž.grad.

Ljuba Sancin, univ.dipl.inž.grad.

VODJA PROJEKTOV

Rojena 3. 2. 1985 v Trstu je leta 2011 diplomirala na Fakulteti za gradbeno inženirstvo v Trstu. Diplomsko delo o odzivu lesenih okvirnih konstrukcij pod vplivom potresne obtežbe, njihovem modeliranju in o možnosti uporabe potresne izolacije je predstavila na nacionalni konferenci GNGTS v Italiji. Nato je opravljala raziskovalno delo o lesenih protipotresnih konstrukcijah v okviru Univerze v Sassariju (Sardinija) v sodelovanju z evropskimi univerzami. Članek je bil predstavljen na svetovni konferenci WCTE 2012. Obsežnejši članek bo objavljen v mednarodni reviji Bollettino di geofisica teorica e applicata, posebna izdaja. Leta 2012 se je zaposlila v podjetju CBD d.o.o. kot vodja projektov.

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Žiga Stepišnik, dipl.inž.gradb.

Žiga Stepišnik, dipl.inž.gradb.

VODJA PROJEKTOV

Rojen 25. 4. 1977 v Ljubljani je leta 2005 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG). V diplomi je proučil in opredelil eksperimentalne preiskave nosilnosti kotnih sider pri sidranju lesenih masivnih stenskih elementov. Po diplomi se je zaposlil v podjetju, ki je specializirano predvsem na področju arhitekturnega projektiranja, leta 2010 pa se je zaposlil v podjetju CBD d.o.o. Od sredine leta 2011 je zaposlen v razvojnim centru Intech-les d.o.o., v katerem je podjetje CBD d.o.o. soustanovitelj in tudi družbenik. Tu uspešno vodi strokovni kader, ki je vključen v razvojni center, in sicer v okviru poslovne enote Celje.

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Dr. Igor Gavrič, uni.dipl.ing.grad.

Dr. Igor Gavrič, uni.dipl.ing.grad.

VODJA PROJEKTOV

Rojen 21. 12. 1985 v Ljubljani je leta 2009 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG). Po zaključenem študiju je v Italiji nadaljeval z doktorskim programom, financiranim s strani Univerze v Trstu ter nacionalnega raziskovalnega centra CNR-IVALSA Trees and Timber Institute v Trentu. Leta 2013 je doktoriral s področja potresne odpornosti konstrukcij iz križno lepljenega lesa. V okviru podiplomskega študija je bil gostujoči študent na University of Canterbury v Cristchurchu (Nova Zelandija) ter na raziskovalnem inštitutu FPInnovations v Vancouvru (Kanada), kjer je po zaključenem doktoratu pri raziskovalnih projektih sodeloval kot svetovalec. Leta 2014 se je zaposlil v podjetju CBD d.o.o., kjer deluje kot vodja projektov ter sodeluje v raziskovalno-razvojnih projektih.

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Anna Barušić, uni.dipl.ing.grad.

Anna Barušić, uni.dipl.ing.grad.

VODJA PROJEKTOV

Rojena 7. aprila 1986 v Kopru je leta 2012 diplomirala s pohvalo na Fakulteti za gradbeno inženirstvo v Trstu. Predstavila je diplomsko nalogo o potresnem odzivu lesenih okvirnih konstrukcij z vgrajenimi fluidno- viskoznimi disipatorji. Po diplomi je sodelovala z raznimi projektantskimi pisarnami, kjer je bila dejavna na področju računalnega modeliranja konstrukcij in potresnih analiz. Leta 2014 je kot asistentka sodelovala pri raziskovalnih projektih v laboratoriju gradbene Fakultete v Eindhoven (Nizozemska). Od leta 2013 je vpisana v italijansko inženirsko zbornico v Trstu. Leta 2015 se je zaposlila pri CBD d.o.o. kot vodja projektov in referentka za Italijo.

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Martin Gradišnik, lesni tehnik

Martin Gradišnik, lesni tehnik

MONTER LESENIH KONSTRUKCIJ

Rojen 21.2.1975 v Celju je leta 1993 končal srednjo lesarsko šolo v Ljubljani, smer lesni tehnik. Delovne izkušnje si je nabiral v podjetju ki izdeluje pohištvo po naročilu, kjer je bil zaposlen kot skupinovodja, delal je tudi kot operater na CNC stroju. Leta 2014 se je zaposlil v podjetju CBD d.o.o. kot glavni monter lesnih konstrukcij.

NA VRH