O nas

Podjetje CBD d.o.o. (acronym v angleškem jeziku: Contemporary Building Design) sestavlja skupina raziskovalcev, statikov in konstruktorjev, ki so visoko specializirani za projektiranje in konstruiranje lesenih objektov s poudarkom na zagotavljanju njihove potresne odpornosti. Kot raziskovalci sodelujemo pri razvoju novih tehnologij lesene gradnje in tako na projektantskem področju uvajajmo nova znanja na področju vsakdanje gradbene prakse. V tem pogledu se podjetje CBD aktivno vključuje v promocijo trajnostne in ekološke gradnje s poudarkom na zvišanju udobja, arhitekturnega izražanja, življenjskega stila ter socialnih vrednot, kar naj bi prevladovalo v postmoderni družbi prihodnosti.

Sodobna arhitektura in bivanjska kultura sta ob ekološki osveščenosti in spoštovanju energetsko varčne gradnje tesno povezani z lesom kot edinim naravnim nosilnim konstrukcijskim materialom. Današnji čas narekuje uporabo sodobnih in zdravju prijaznih, trajnostnih materialov, ki jih podpirajo kompetentne in strokovne projektantske rešitve. Del dejavnosti je tudi usmerjen v proces izobraževanja arhitektov in študentov na različnih fakultetah tako v Sloveniji kot tudi tujini o novih tehnologijah trajnostne gradnje z lesom. Sodelujemo z raziskovalci in profesorji, ki nas vključujejo kot zunanje predavatelje s praktičnimi izkušnjami v svoj izobraževalni proces, v izvedbo tako diplomskih nalog kakor tudi doktorskih disertacij.

Trenutno raziskovalno delo je usmerjeno v zmožnosti gradnje večetažnih lesenih objektov in v nadgradnjo obstoječih energetsko potratnih objektov, ki jih lahko v primeru nadgradnje in s tem donosa zaradi povečanja prodajnih površin, ustrezno energetsko saniramo. Na ta način bi lahko na številnem obstoječem energetsko potratnem stavbnem fondu dosegli učinkovito znižanje energetskih izgub, kar bi imelo mnogo večji učinek kot doseganje novih energetskih standardov pri novozgrajenih objektih.

Izdelamo učinkovite rešitve za nadgradnjo ali parazitno dograditev obstoječih stavb, ki jim lahko z ustrezno sanacijo zagotovimo energijsko varčnost in potresno odpornost.

 

Z uporabo inžinirskih inovacij in kombinacijo znanja iz področij:

  • gradbeništvo 
  • arhitektura in urbanizem
  • energetika
  • ekologija
  • lesena tehnologija
  • gospodarstvo

 

Struktura oz. izobrazba zaposlenih in sodelavcev:

  • 2 doktorja znanosti
  • 3 univerzitetni diplomirani inženirji gradbeništva; od tega trenutno 2 mlada raziskovalca iz gospodarstva
  • 1 univerzitetni diplomirani inžeinir arhitekture
  • sodelavci: absolventi in diplomanti gradbeništva

 

Razvojno-raziskovalni projekti:

JAPTI – Evropski socialni sklad “Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij” TIA – Evropski socialni sklad “Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2009” in “Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010”” CIP-EIP-Eco-Innovation-2010 “Laminated strong eco-material for building construction made of cellulose-strengthened wood - CELLUWOOD“ Druga stopnja evaluacije pred potrditvijo: WoodWisdom-Net Research Programme “URBAN WOOD - Wood based construction for multi-storey buildings. Load Bearing Timber-Glass-Composites

 

Zaključeni raziskovalni projekti:

Zvišanje potresne odpornosti lesenih konstrukcij po sistemu »Riko hiše«, obdobje 2004–2006 Določitev strižne odpornosti lesenih »block« sten po sistemu »Lesimpex« obdobje 2008–2009 Vrednotenje potresne odpornosti lesenih konstrukcij po sistemu »KLH« obdobje 2005–2009 Slepa napoved potresnega odziva 7-nadstropne lesene stavbe, sestavljene iz križno lepljenih lesenih masivnih plošč, preizkušene v naravnem merilu na potresni mizi Miki, Kobe na Japonskem

 

Zadnje tri strokovne oz. znanstvene objave:

Članki, predstavljeni na svetovni konferenci o lesenih konstrukcijah WCTE 2010 v Italiji:

DUJIČ, Bruno, ŠTRUS, Klara, CECCOTTI, Ario, ŽARNIĆ, Roko. Prediction of dynamic response of a 7-storey massive xlam wooden building tested on a shaking table V: WCTE 2010 : conference proceedings. Riva del Garda, Italija: s.n., 2010, str. 1-8, ilustr. JANČAR, Jure, DUJIČ, Bruno. Seismic analysis of existing buildings with different construction upgrades. V: WCTE 2010 : conference proceedings. Riva del Garda, Italija: s.n., 2010, str. 1-6, ilustr. ŠUŠTERŠIČ, Iztok, DUJIČ, Bruno, GOSTIČ, Samo. Timber upgrade of structures on seismically active areas. V: WCTE 2010 : conference proceedings. Riva del Garda, Italija: s.n., 2010, str. 1-6, ilustr.


Ostale objave so zavedene na spletni strani COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t 
bibliografije raziskovalcev – koda raziskovalca dr. Bruna Dujiča je 17756 (ni še v celoti vpisano leto 2009 in ni vpisov za leto 2010)

NA VRH