Pogosta vprašanja in odgovori

Osnovna debelina stene je 97 mm, na to pa se izvede običajno od 16 in 20 cm izolacije – U-vrednost pri 16 cm izolacije je 0,20 W/m²K (sestava zunanje stene s prezračevano montažno fasado, npr. leseno, je navedena v nadaljevanju). Fasada je lahko tudi kontaktna, kar je odvisno od vrste toplotne izolacije oz. od izbranega fasadnega sistema. Ker lesene masivne križno lepljene plošče le nadomeščajo klasično izvedbo konstrukcije iz opeke ali betona, lahko na ta sistem izberete katerokoli finalizacijo, ki pa mora biti brez cementnih lepil – ne samo z ekološkega vidika, temveč tudi ker se cement ne veže na leseno podlago.

Lepilo Purbond je eno najbolj ekoloških lepil, ki se uporablja tudi v drugih izdelkih, kot so kuhinjski pulti, in v medicini, razvilo ga je podjetje Bayer. Leseni hlodi, razrezani na tanjše lamele, se lahko dobro posušijo v kratkem času , kar stabilizira leseno strukturo, ji da višjo trdnost in predvsem trajnost. Nato se lamele zlepi nazaj v lepljene nosilce, ki se jih uporablja v vseh lesenih konstrukcijah. Ta lepila so zaradi nižje cene in manjših površin največkrat na osnovi drugih topil in lahko vsebujejo tudi formaldehid. V primeru križno lepljenih plošč pa je ravno razvoj skupaj s podjetjem Bayer in izbira lepila Purbond pripeljala do produkta, ki je popolnoma neškodljiv, saj je druga komponenta pri vezavi voda v lesu. Lahko zatrdimo, da je konstrukcija Xlam mnogo bolj bivanju in okolju prijazna konstrukcija, kot so drugi montažni sistemi lesenih konstrukcij, kjer se za zapiranje lesenih okvirjev večinoma uporabljajo OSB-plošče, ki imajo matrico na osnovi epoksidov. Hkrati je v vsaki iverki, ki je sestavni del pohištva v stanovanju, mnogo več škodljivih lepil, topil in matric kot v Xlam konstrukciji. Povzetek članka, v katerem je opisano lepilo: »Za lepljenje Xlam elementov v križno lepljeno strukturo se uporablja enokomponentno poliuretansko lepilo Purbond, ki izkorišča naravno vlago v lesu za povezovanje elementov. Ker lepilo ne vsebuje formaldehida ali topil, njegov vpliv na človekovo zdravje ni škodljiv. Lepilo je brez vonja, zaradi visoke sposobnosti povezovanja pa je tudi njegova poraba majhna. V utrjeni obliki je popolnoma inertno in toksikološko varno, kar dokazujejo desetletja izkušenj pri uporabi na stanovanjskih, medicinskih in drugih površinah (tapecirano pohištvo, ležišča, športni tekstil, medicinski implantati). Ker so vsa uporabljena lepila brez formaldehida, so Xlam konstrukcije popolnoma primerljive z naravnim masivnim lesom.«

Teža stene Xlam je okoli 40 kg/m2. To je ravno toliko kot pri leseni okvirni konstrukciji, kjer je uporabljena OSB-plošča debeline 15 mm, ki ima 2-krat višjo prostorninsko maso v primerjavi z lesom. To pomeni, da je teža OSB-plošče ekvivalentna teži 3 cm debeline stene Xlam, lesen okvir, ki je običajno v montažni gradnji debeline 16 ali 18 cm, pa je po teži ekvivalenten preostalemu delu debeline 6,4 cm plošče Xlam. Pri računu konstrukcij tako upoštevamo enako težo sten v obeh primerih. Imajo pa konstrukcije Xlam v takih primerih bistveno prednost pred vsemi ostalimi klasično zidanimi in montažnimi sistemi. Povezan sistem plošč in sten predstavlja v togo škatlo povezan sistem, ki mnogo bolj enakomerno obremenjuje celotno temeljno ploščo, zato je z vidika gradnje na slabih tleh po naši strokovni oceni trenutno to najbolj priporočljiv sistem gradnje. Temeljna konstrukcija pa se izvede kot AB-plošča z zunanjim obodnim rebrom (zaradi zmrzali), ki se lahko po potrebi delno pilotira, če tako izkaže račun napetosti v slabih barjanskih temeljnih tleh.

Podjetje CBD d.o.o največkrat izvede oz. zmontira le konstrukcijo Xlam. Za izvedbo na ključ pa imamo kooperante.
Garancija na konstrukcijo Xlam je v skladu z Evropskim tehničnim soglasjem ETA po evropski zakonodaji 50 let. Na ostala dela pa vsak od izvajalcev da svojo garancijo, ki je običajna za različne vrste obrtno-inštalacijskih del.
K nam lahko pridete že z idejno zasnovo. Mi smo statiki, ki smo se specializirali za projektiranje lesenih objektov, zato vam lahko z vašim projektantom oz. arhitektom pripravimo tudi ustrezen del projektne dokumentacije (PGD- in PZI-načrtov gradbenih konstrukcij).
Cena zmontirane konstrukcije Xlam se giblje med 220 in 240 EUR na m² bruto etažne površine, kar vključuje vse zunanje in notranje stene ter streho iz plošč Xlam. Okvirno ceno si lahko izračunate z informativnim izračunom.
V Sloveniji smo postavili že več kot 50 objektov in nekateri med njimi so predstavljeni tudi na spletni stran.
NA VRH