Otvoritev prizidka Biotehniške fakultete

V Rožni dolini je nastal nov prizidek Biotehniški fakulteti projektiran v biroju CBD, d.o.o.. In tako kot se za oddelek za lesarstvo spodobi je v večini iz lesa. Nosilna konstrukcija prizidka je v celoti iz lesenih masivnih križno lepljenih (Xlam) plošč in lesenih krivljenih nosilcev, prav tako je lesena izolacija, fasada in stavbno pohištvo. 

Sledili smo želji, da bi večina konstrukcijskih elementov ostala vidnih in bi tako služili tudi namenu izobraževanja študentov v učnem procesu. Objekt je pravokotne oblike in dimenzij 40 x 13,5 m in ima izvedeno ločno streho. Po sredini ga deli hodnik, ki je v celoti zastekljen in preko nadsvetlob omogoča vstop svetlobe v laboratorije, ki so izvedeni na severni strani objekta, ter v kabinete, ki so izvedeni na južni strani.

Glavni izvajalec: VG5 d.o.o., Izvajalec lesene konstrukciji in fasade: Alfa Natura d.o.o. , Foto: Damjan Švarc

 

CBD BF 08 s

CBD BF 19 s

CBD BF 20 s

 

 

 

 

 

 

 

 

CBD BF 17 s

CBD BF 16 s