Prizidek z dvorano, Waldorfska šola

Prizidek z dvorano, Waldorfska šola

Novi del šole krasi markantna lesena fasada iz macesna, leseno pa je tudi jedro stavbe in ceoten nadzemni del stavbe. 

Organska oblika nove arhitekture
  • Zanimiva lesena šolska zgradba,
  • prizidan objektoma iz 17. in 19. stoletja,
  • nadzemni del je v celoti lesen,
  • notranji glineni ometi,
  • nosilnekonstrukcije Xlam 

Pri gradnji so uporabljeni les, kamen, glina z elementi slame, kamnita vlakna, steklo itd. Najprej so želeli dopolniti betonski prizidek, kjer je bila kuhinja, a so ugotovili, da bo ceneje, če ta del podrejo in zgradijo novega. Novi prizidek ni samo lesen, znotraj so glineni ometi, kamnite stopnice in podest. Prizidek k Waldorfski šoli Ljubljana starima obstoječima objektoma iz 17. in 19. stoletja dodaja novo razsežnost časa in vsebine, kar se odraža tako v obliki nove stavbe kakor tudi v izboru gradiv in sami konstrukciji. Nadzemni del je v celoti narejen iz lesa in naravnih materialov. Organska oblika nove arhitekture je nastala kot posledica težnje po izboljšanju občutka odprtega dvoriščnega prostora, ujetega med prometno cesto in grajski hrib, hkrati pa izboljšuje naravno osvetlitev in zračenje dvorane v kleti. Šola ima pod zemljo manjšo in večjo sodobno telovadnico, ki se lahko uporablja tudi kot gledališka dvorana.

NA VRH