Projekt NOO
Novice 28. julij 2023

Naziv projekta: Razvoj ekološkega lesenega ploskovnega elementa IQwood za strateški trajnostni preboj v gradbeništvu
Opis projekta
Predstavljen RRI projekt pomeni nadaljnji razvoj inovativnega in patentiranega lesenega konstrukcijskega sistema, katerega osnovni gradnik je masiven lesen stenski element, ki je trenutno edini ploskovni gradbeni element, ki se proizvaja v slovenskem prostoru in za katerega je bilo podeljeno tudi srebrno nacionalno priznanje za inovacije GZS. Gre za edinstven lesen konstrukcijski sistem gradnje, ki temelji na izključno uporabi slovenskega lesa in znanja ter temelji na okolju in človeku prijaznemu načinu gradnje brez uporabe lepil in drugih veziv. Predmet RRI projekta je Razvoj ekološkega lesenega ploskovnega elementa iQwood za strateški trajnostni preboj v gradbeništvu s katerim bomo produkt, ki se danes v prvi vrsti uporablja za gradnjo enostanovanjskih hiš razvili do te mere, da bo primeren za gradnjo večetažnih in večstanovanjskih ter javnih objektov. Projekt je zasnovan tako, da celovito pristopa k razvoju novih inovativnih rešitev, ki so zajete znotraj ključnih ciljev projekta: povečanja strižne trdnosti in strižne nosilnosti križno mozničenih lesenih sten, razvoja računskega modela in postopkov, ki bodo omogočili projektantom stavb lažjo uporabo novega proizvoda, razvoja dodatnih tehničnih možnosti za uporabo drugih drevesnih vrst, katere se danes še ne uporabljajo primarno za konstrukcijske namene, kot tudi vrednotenje okoljskih parametrov, ki bodo zagotavljali razvoj produkta skladno z najvišjimi okoljskimi standardi. Celovitost razvojnega projekta podkrepijo razvojne aktivnosti s področja optimizacije tehnoloških procesov in porabe vhodnih materialov. Znotraj teh aktivnosti bomo zagotovili, da bo pri razvoju produkta upoštevan tudi razvojni potencial optimirane porabe vhodnega materiala, kar bo rezultiralo tako v manjši potrebni vhodni količini materiala kakor tudi manjšem odpadu tekom proizvodnega procesa. Ključna prednost projekta v primerjavi z ostalimi primerljivimi proizvodi na trgu je ta, da z razvojem proizvoda spodbujamo celotno lesnopredelovalno industrijo v Sloveniji na račun produktov z najvišjo dodano vrednostjo v panogi, kar predstavlja eno ključnih strateških usmeritev Slovenije.

Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU ter je del evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO«. Skupna vrednost projekta znaša 558.561,84 EUR, višina sofinanciranja iz mehanizma znaša 299.930,60 EUR.

TRAJANJE PROJEKTA: 01/2023 – 12/2024