Sodelovanje na akademiji trajnostne in krožne transformacije
Novice 19. april 2024

Podjetje CBD gradbeno in poslovno projektiranje d.o.o. je bilo uspešno vključeno v fazo A – Sklop II Javnega razpisa Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022 – 2025, v okviru ukrepa mehanizma za okrevanje in odpornost.

V sklopu programa Akademije trajnostne in krožne transformacije smo pripravili:

  • udeležbo končnega prejemnika na uvodni/informativni delavnici ter na 2 sinergijskih delavnicah tokom procesa,
  • sodelovanje pri izvedbi evalvacije Faze A,
  • izvedbo celovitega procesa strateške, trajnostne in krožne transformacije poslovanja v podjetju, ob sodelovanju vodstva podjetja, lastnikov in zaposlenih, ki vključuje:
  1. pripravo 4 – 5 letne trajnostne in krožne poslovne strategije,
  2. pripravo/prilagoditev poslovnih modelov za podjetje v smeri trajnostne in nizkoogljične krožne transformacije kreiranja vrednosti produktov in storitev,
  3. pripravo portfelja idejnih projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih poslovnih strategij,
  4. pripravo izvedbenega projekta, ki dosledno naslavlja in v praksi v podjetju vzpostavlja transformacijo procesov in prehod kreiranja vrednosti produktov in storitev iz linearnega načina v krožno naravnane procese ter vzpostavlja izboljšave v že obstoječih krožno naravnanih procesih, z opredelitvijo vseh kazalnikov učinkov, ki ga bo takšen prehod imel na okolje, družbo – zaposlene in ekonomsko skupnost oz. gospodarstvo nasploh (dobavne verige, regulativa,…) ter posledično na poslovno uspešnost podjetja.

Celotna vrednost projekta znaša 15.262,20 EUR, od tega se 15.262,20 EUR sofinancira iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost.

Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU (www.noo.gov.si).

Trajanje projekta: 02/2024 – 06/2024