Podjetje CBD d.o.o. (acronym v angleškem jeziku: Contemporary Building Design) sestavlja skupina raziskovalcev, statikov in konstruktorjev, ki so visoko specializirani za projektiranje in konstruiranje lesenih objektov s poudarkom na zagotavljanju njihove potresne odpornosti. Kot raziskovalci sodelujemo pri razvoju novih tehnologij lesene gradnje in tako na projektantskem področju uvajajmo nova znanja na področju vsakdanje gradbene prakse.

V tem pogledu se podjetje CBD aktivno vključuje v promocijo trajnostne in ekološke gradnje s poudarkom na zvišanju udobja, arhitekturnega izražanja, življenjskega stila ter socialnih vrednot, kar naj bi prevladovalo v postmoderni družbi prihodnosti.
Z uporabo inžinirskih inovacij in kombinacijo znanja iz področij
Gradbeništvo
Ekologija
Arhitektura in urbanizem
Lesena tehnologija
Energetika
Gospodarstvo

Struktura oz. izobrazba zaposlenih in sodelavcev

– 2 doktorja znanosti
– 3 univerzitetni diplomirani inženirji gradbeništva; od tega trenutno 2 mlada raziskovalca iz gospodarstva
– 1 univerzitetni diplomirani inžeinir arhitekture
– Sodelavci: absolventi in diplomanti gradbeništva

Razvojno-raziskovalni projekti

JAPTI – Evropski socialni sklad “Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij” TIA – Evropski socialni sklad “Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2009” in “Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010”” CIP-EIP-Eco-Innovation-2010 “Laminated strong eco-material for building construction made of cellulose-strengthened wood – CELLUWOOD“ Druga stopnja evaluacije pred potrditvijo: WoodWisdom-Net Research Programme “URBAN WOOD – Wood based construction for multi-storey buildings. Load Bearing Timber-Glass-Composites

Zaključeni raziskovalni projekti

Zvišanje potresne odpornosti lesenih konstrukcij po sistemu »Riko hiše«, obdobje 2004–2006 Določitev strižne odpornosti lesenih »block« sten po sistemu »Lesimpex« obdobje 2008–2009 Vrednotenje potresne odpornosti lesenih konstrukcij po sistemu »KLH« obdobje 2005–2009 Slepa napoved potresnega odziva 7-nadstropne lesene stavbe, sestavljene iz križno lepljenih lesenih masivnih plošč, preizkušene v naravnem merilu na potresni mizi Miki, Kobe na Japonskem

Zadnje tri strokovne oz. znanstvene objave

Članki, predstavljeni na svetovni konferenci o lesenih konstrukcijah WCTE 2010 v Italiji:

DUJIČ, Bruno, ŠTRUS, Klara, CECCOTTI, Ario, ŽARNIĆ, Roko. Prediction of dynamic response of a 7-storey massive xlam wooden building tested on a shaking table V: WCTE 2010 : conference proceedings. Riva del Garda, Italija: s.n., 2010, str. 1-8, ilustr. JANČAR, Jure, DUJIČ, Bruno. Seismic analysis of existing buildings with different construction upgrades. V: WCTE 2010 : conference proceedings. Riva del Garda, Italija: s.n., 2010, str. 1-6, ilustr. ŠUŠTERŠIČ, Iztok, DUJIČ, Bruno, GOSTIČ, Samo. Timber upgrade of structures on seismically active areas. V: WCTE 2010 : conference proceedings. Riva del Garda, Italija: s.n., 2010, str. 1-6, ilustr.

Ostale objave so zavedene na spletni strani COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t bibliografije raziskovalcev – koda raziskovalca dr. Bruna Dujiča je 17756 (ni še v celoti vpisano leto 2009 in ni vpisov za leto 2010)