Ekipa podjetja CBD

Podjetje CBD d.o.o. (acronym v angleškem jeziku: Contemporary Building Design) sestavlja skupina raziskovalcev, statikov in konstruktorjev, ki so visoko specializirani za projektiranje in konstruiranje lesenih objektov s poudarkom na zagotavljanju njihove potresne odpornosti. Kot raziskovalci sodelujemo pri razvoju novih tehnologij lesene gradnje in tako na projektantskem področju uvajajmo nova znanja na področju vsakdanje gradbene prakse. V tem pogledu se podjetje CBD aktivno vključuje v promocijo trajnostne in ekološke gradnje s poudarkom na zvišanju udobja, arhitekturnega izražanja, življenjskega stila ter socialnih vrednot, kar naj bi prevladovalo v postmoderni družbi prihodnosti.

Struktura oz. izobrazba zaposlenih in sodelavcev
  • 2 doktorja znanosti
  • 3 univerzitetni diplomirani inženirji gradbeništva; od tega trenutno 2 mlada
  • 1 univerzitetni diplomirani inžeinir arhitekture
  • Sodelavci: absolventi in diplomanti gradbeništva