Zgodovina podjetja
Podjetje CBD d.o.o. je začelo s svojimi aktivnostmi leta 2006, danes uspešno posluje s proizvajalci lesenih gradbenih objektov, tesarstvi, arhitekturnimi biroji in raziskovalnimi inštitucijami.
2020
EXPO DUBAJ

V letošnjem letu smo lahko ponosni na izjemno sodelovanje z različnimi vrhunsko usposobljenimi strokovnjaki in uspešno zaključen projekt izgradnje slovenskega paviljona na EXPO 2020.

Paviljon zgrajen v kombinaciji jekla in križno lepljenih plošč X-Lam je specifika slovenskega paviljona. V klasični (armirano-betonski) izvedbi bi teža takšne konstrukcije znašala okoli 1500 ton. Z omenjeno sodobno tehnologijo kombinacije jekla in križno lepljenih plošč pa je celotna teža paviljona pod 250 ton.

Eden opaznejših elementov slovenskega paviljona je zagotovo unikatna lesena streha. Kompleksnost zasnove strehe, ki je izven rektangularnih oblik je že v samem konceptu projektiranja zahtevala ogromno računalniškega znanja in tehnične podpore za 3D izris, ki se je prenesel na CNC tehnologijo.

V Sloveniji zrezana, CNC obdelana streha, natančno opremljena z vgraviranimi oznakami za sestavo in montažo je z dvema ladijskima kontejnerjema odpotovala v Dubaj.

Zaradi pandemije je sledilo izobraževanje in usposabljanje lokalnih inženirjev o montaži lesenih masivnih konstrukcij. Z natančnimi navodili in odlično pred-pripravljenimi CNC obdelanimi lesenimi elementi smo skupaj z mladim inženirjem iz Sudana, ki je pogumno prevzel proces vodenja, uspešno speljali celoten proces montaže »leseno – jeklene« konstrukcije.

2020
NAGRADE ZA NAJ-LESENO GRADNJO

3. nacionalna nagrade za Naj leseno gradnjo 2020:

Squashland Ljubljana – projektiranje in izvedba lesene konstrukcije
Tržnica Medvode – projektiranje in konstruiranje razgibanega lesenega nadstreška (arh: 3biro arhitekti)
Ekohiša BIC Ljubljana – projektiranje gradbenih konstrukcij in dobava X-Lam CLT konstrukcijskih elementov (arh: CURK ARHITEKTURA)
Apartmajsko naselje Podbreg – projektiranje lesene konstrukcije (arh: Studio abiro d.o.o.; izv: Alfa Natura d.o.o.)
Blok Karantanika – projektiranje gradbenih konstrukcij in dobava X-Lam CLT konstrukcijskih elementov (arh: TRIA studio d.o.o.; izv: Alfa Natura d.o.o.)

2018
SQUASHLAND

Trajnostni športni center SQUASHLAND predstavlja enega največjih squash centrov v Evropi. Tehnološko zelo zahteven projekt je z uporabo najnovejše tehnologije tudi največji tovrsten objet na svetu po izvedbi v masivni leseni konstrukciji.

2017
EVROPSKI PATENT in PUHOVO PRIZNANJE

Evropski patent KRIŽNO LEPLJENE REBRASTE LESENE PLOŠČE je plod znanja in inovativnosti našega podjetja.

Puhovo priznanje za razvoj križno lepljene rebraste lesene plošče je dr. Bruno Dujič, direktor in vodja razvoja podjetja CBD d.o.o. prejel leta 2017.

2015
ZELO USPEŠNO PODJETJE

V podjetju CBD d.o.o. izdelujemo projektno dokumentacijo (načrte gradbenih konstrukcij) za vse vrste konstrukcijskih sistemov in sicer za najrazličnejše lesene, jeklene, armirano-betonske in opečne konstrukcije ter za različne vrste kompozitnih konstrukcij. Izvedli smo za preko 1000 lesenih objektov v Sloveniji ter za preko 100 lesenih objektov v tujini konstrukcijske zasnove, statične računske analize tudi na vpliv potresne obtežbe, med njimi tudi za dvorane, šole in vrtce. Izvajamo različne ekspertize, stroškovne konstrukcijske analize, projektne študije, zasnove, statične, potresne in požarne analize.

2010
NAJVEČJI LESENI OBJEKT v Sloveniji s PREVISOM 8 metrov!

Poslovno-skladiščni objekt Ekoprodukt v Komendi je bil leta 2010 največji v celoti lesen objekt v Sloveniji. Zasnovan je bil v dveh izvedbenih fazah. Prva faza predstavlja objekt tlorisne površine 1.156 m² in višine 7,5 m (prostornina okoli 8.700 m³). Objekt ima v poslovnem delu dvojni konzolni previs 8 m, kar predstavlja dodatni dosežek v projektiranju lesenih konstrukcij. V drugi fazi je bila predvidena še nadgradnje dveh poslovnih etaž do skupne višine 14 m, kar predstavlja objekt skupne površine 3.740 m² in prostornine 16.200 m³.

2010
IZJEMNA KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA!

Izjemna konstrukcijska zasnova lesenega objekta enodružinske hiše v Škofji Loki, ki ima na obeh straneh veliki konzoli dolžine okoli 5 metrov! Hiša je optimalno zasnovana z uporabo in kombinacijo treh različnih konstrukcijskih sistemov v leseni gradnji (lesen okvirni, skeletni in masivni X-Lam sistem).

2009
ENA NAJVEČJIH NADGRADENJ obstoječih objektov v EVROPSKEM MERILU!

Nadgradnja hotela Terme – iz treh segmentov sestavljeni obstoječi štiri-etažni hotel v zidani konstrukciji z AB-vezmi v Termah Čatež se je nadgradil z dvema dodatnima etažama z leseno masivno X-Lam konstrukcijo. Izvedena je bila obsežna študija različnih obtežnih vplivov, pri izračunu potresne odpornosti nadgrajenega objekta so se analizirali vplivi interakcije med obstoječo klasično in nadgrajeno leseno konstrukcijo, hkrati pa je nova konstrukcija nadgradnje bila zasnovana tako, da se je vertikalna obtežba celotnega objekta bolj enakomerno razporedila na temeljno konstrukcijo zaradi vpliva diferenčnih posedkov.

2009
2 DODATNI NADSTROPJI hotela Breza!

Izvedena je bila obsežna raziskovalna študija in izračun potresne odpornosti nadgrajenega objekta s poudarkom na medsebojnih vplivih dveh zelo različnih konstrukcijskih sistemov. Nadgrajeni hotel Breza je delno vkopani obstoječi AB-objekt v Termah Olimia, etažnosti 2K + 2E (oz. 4E na drugi strani zaradi padajočega terena) se je nadgradilo z dvema dodatnima etažama v leseni masivni izvedbi.

2008
Športni Hotel Rogaška Slatina

Hotel dolžine 108 m je bil nadgrajen pred dvorano za tenis v Rogaški Slatini na AB-stebrih na medsebojnem razmiku 15,4 m. Preko tega razpona so bili kot portal dvorane postavljeni prednapeti AB-nosilci, ki se jih je odstranilo, v ekvivalentni obtežbi pa se je postavilo leseno konstrukcijo. Zasnova in izvedba projekta je bila optimalna glede na zmožnosti konstrukcijskih rešitev v trenutni gradbeniški praksi.

2006
Projekti vrtcev v Slovenji v leseni TRAJNOSTNI GRADNJI

Dva vrtca v Ljubljani (Kekec in Jelka), vrtec v Medvodah, vrtec v Pirničah, vrtec v Cerknem in vrtec v Vojniku pri Celju.