SIP Experience Center
  • Izvedba lesene konstrukcije kot fasadne podkonstrukcije na primarni jekleni konstrukciji
  • Uporabljenih 105 m3 lesa, uskladiščenih cca 75 ton CO2
  • Hitra in natančna montaža
  • Visoka natančnost CNC obdelave lesene konstrukcije

CBD ekipa s svojimi tehničnimi rešitvami sodeluje pri izvedbi zahtevnejših objektov.

V projektu SIP Experience Center smo predlagali in v zelo kratkem času izvedli optimalno leseno podkonstrukcijo na jekleni konstrukciji, ki je osnova za prezračevano alu fasado in za postavitev zahtevne fasadne zasteklitve. Glede na dinamični fasadni izgled smo na jekleni konstrukciji izvedli ovoj iz križno lepljenih X-Lam CLT ploskovnih elementov, ki je povezal in dodatno stabiliziral jekleno konstrukcijo, hkrati pa je lesena podkonstrukcija osnova za pritrditev stavbnega pohištva in prezračevane alu fasade.

 

Foto: Arhiv CBD

 

Arhitektura: Studio List d.o.o.

Gradbene konstrukcije: Proming d.o.o. in CBD d.o.o.

 

Lokacija: Šempeter v Savinjski dolini