Kulturni dom Mozirje
  • Izvedba lesene kosntrukcije.
  • V celoti vidna lesena konstrukcija.
  • Izvedba polkrožnih vidnih lesenih sten.
  • Prizidava.

CBD ekipa je poskrbela za optimizacijo in izvedbo lesene konstrukcije prizidka Kulturnega doma Mozirje. Leseno konstrukcijo predstavljajo obodne vidne križno lepljene stene, ki so v vogalih izvedene v polkoržni obliki. Spodnja lesena etaža v kateri je nameščena knjižnica je v notranjosti izvedena z lesenimi stebri in mrežo nosilcev, ki so med seboj stikovani s skritimi stiki. Preko njih je izvedena križno lepljena plošča, ki je namenjana dvorani, ki je izvedena v nadstropju.

 

 

 

 

 

Investitor: Občina Mozirje

Arhitektura: Tip inženiring d.o.o.

Glavni izvajalec: Halomojstri d.o.o.

Izvajalec lesene konstrukcije: CBD d.o.o.

Lokacija: Mozirje

Zaključek gradnje: november 2023

Foto: Arhiv CBD d.o.o. in Arhiv Halomojstri d.o.o.