Vrtec Kočevje
  • Projektiranje gradbenih konstrukcij v fazah PZI in PID.
  • Projektantski nadzor in kontrola delavniških risb.
  • Projektiranje hibridne konstrukcije - armirani beton, jeklo in les.
  • Razponi do 14 m, previsi do 5,5 m.

CBD ekipa je poskrbela za projektiranje gradbenih konstrukcij v fazah PZI in PID ter projektantski nadzor v fazi izdelave delavniških risb in izvedbe.

 

Posebnosti objekta:

  • – projektiranje hibridne konstrukcije in optimalna uporaba različnih materialov (AB temelji in servisni del, CLT za igralnice in osnovni program vrtca, jeklo za premagovanje dolgih razponov)
  • – uporaba rebraste plošče za optimalno porabo lesa
  • – veliko vidnih lesenih površin

 

Projekt je prejel več arhitekturnih nagrad, med njimi tudi Plečnikovo medaljo in Zlati svinčnik 2023.

Več si lahko preberete na splatni strani arhitektov Svet Vmes: https://www.svetvmes.si/kocevjekindergarten

 

Foto: Arhiv CBD

Delavniške risbe: Huba hiše d.o.o.

 

Investitor: Občina Kočevje

Arhitektura: SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o.

Glavni izvajalec: CGP d.d.

Lokacija: Kočevje

Zaključek gradnje: avgust 2022