Hiša na Bledu
  • Izvedba CLT lesene konstrukcije.
  • Projektiranje lesene konstrukcije in rekonstrukcije obstoječega objekta.
  • CLT streha z vidno konstrukcijo in brez slemenskega nosilca.
  • Odprta dvovišinska zasnova.

CBD ekipa je poskrbela za projektiranje in izvedbo lesene Xlam CLT konstrukcije.

 

Posebnosti objekta:

  • – dva stanovanjska volumna povezana z ravnim nadstreškom
  • – lahka lesena nadgradnja je omogočila ohranitev obstoječe kleti z minimalnimi posegi
  • – strešna konstrukcija z uporabo CLT plošč in škarnikov omogoča izvedbo odprte strehe brez slemenske ali kapne lege

 

Več si lahko preberete na spletni strani OHS: https://www.odprtehiseslovenije.org/objekt/hisa-na-bledu/, 

 

ali na spletni strani arhitektov: http://www.genius-loci.si/arhitekt/andrej-cernigoj/projekti/hisa-na-bledu.

 

Foto: Arhiv CBD

 

Foto končanega objekta: Miran Kambič

 

Investitor: zasebni

Arhitektura: Genius loci, d.o.o.

Lokacija: okolica Bleda

Zaključek gradnje: 2021