Novo Brdo E2/E3
  • Projektiranje gradbenih konstrukcij v fazah PGD, PZI in PID.
  • Velikost gradnje 46.000 m2.
  • 18 objektov s 498 stanovanji.
  • Podzemna garaža s 522 parkirnimi mesti.

CBD ekipa je poskrbela za projektiranje gradbenih konstrukcij za objekt Stanovanjska soseska Novo Brdo v funkcionalnih enotah E2 in E3. 

Posebnosti projekta:

  • – 18 blokov etažnosti K+P+3+T
  • – 4 tipski bloki (Z,S,M in L)
  • – podzemna garaža 13.000 m2

Investitor: Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Arhitektura: DGA d.o.o.

Zaključek gradnje: 2021

Več si lahko preberete na spletni strani Stanovanjskega sklada RS: https://ssrs.si/projekti/novo-brdo/predstavitev/

Foto: Arhiv CBD in zajem zaslona SSRS