Zadružni dom Čezsoča
  • Projektiranje gradbenih konstrukcij v fazah IDZ, PZI in PID
  • Izvedba lesene križno lepljene konstrukcije in strešne konstrukcije z izolacijo
  • Posebno oblikovani leseni stebri ganka s posebnimi betonskimi podnožji
  • Veliko vidne lesene konstrukcije
  • Vgrajene 500 m3 lesene konstrukcije in uskladiščenih 500 ton CO2

Zaščitena lipa, podružnica cerkve Sv. Antona Puščavnika ter Zadružni dom so nekoč tvorili vaško jedro ter osrednji prostor dogajanja v Čezsoči. Žal je bil obstoječ Zadružni dom, ki je bil zgrajen leta 1948, močno poškodovan v potresu leta 2004 in njegova obnova ni bila več mogoča, oziroma smotrna. Zasebni naročnik je pred leti na dražbi kupil Zadružni dom, ga podrl in si zaželel objekta podobne oblike, grajenega z leseno nosilno konstrukcijo.

Nov Zadružni dom ima v pritličju predviden enak program kot predhodnji, torej gostilno, trgovino in kulturno dvorano, v zgornjih etažah pa je predviden hotel.

Konstrukcijsko gre za objekt “L” oblike in dimenzij 27 x 15 m ter izrastkom 7,5 x 9,5 m. Pritličje je namenjeno javnemu programu, v nadstropju in mansardi je predviden hotel z wellnesom, podstrešje pa je predvideno kot inštalacijska etaža. Z izjemo temeljne plošče, je celotna konstrukcija objekta lesena, pri čemer je bila križno lepljena konstrukcija izvedena kot vidna površina na večini stropov in sten.

Posebnosti objekta so v celoti vidna lesena dvorana z rebrasto stropno ploščo nad katero je predviden wellnes, vidna osrednja stena stopnišča z izvedenimi porezavami za ročaje ter izvedba oblikovanih lesenih stebrov s posebno oblikovanimi vidnimi betonskimi podstavki.

Investitor: Zasebni

Arhitektura: STRIP LAB, d.o.o.

Načrt gradbenih konstrukcij: CBD d.o.o.

Lokacija: Čezsoča

Izvedba lesene konstrukcije: avgust 2023

Foto: Arhiv CBD d.o.o. in STRIP LAB d.o.o.