XLam City Top ali Nadgradnja Poljanska – Roška
  • Pridobitev novih stanovanjskih površin na že zazidanem zemljišču
  • Potresna in energetska sanacija financirana s prodajo novih stanovanjskih površin
  • Nadgradnja 2 etažne stavbe s kar 3 dodatnimi etažami
  • Negativna CO2 bilanca na nivoju nosilne konstrukcije
  • Posebna pozornost projektantske ekipe izredno dobri zvočni izolativnosti stanovanj

Nadgradnje obstoječih objektov, predvsem v mestnih središčih, kjer je novih še ne pozidanih zemljišč malo, skupaj z razvojem lahkih konstrukcijskih sistemov postajajo vedno bolj zanimive in finančno upravičene. V preteklih letih smo bili priča številnim energetskim sanacijam, pri čemer pa so bile potresne sanacije žal pozabljene. Rešitev, ki smo jo v našem podjetju poimenovali XLam City Top pa z lahko leseno križno lepljeno konstrukcijo (X-Lam ali CLT), omogoča nadgradnjo obstoječega objekta in po potrebi tudi njegovo potresno sanacijo, s prodajo novo pridobljenih stavbnih površin pa kritje stroškov tako potresne kot tudi energetske sanacije.

2-etažno starejšo stavbo bi lahko porušili in s tem povzročili vsaj 1.500 ton gradbenih odpadkov, nato pa za novogradnjo 5-etažne stavbe vgradili cca 3.800 ton betona in s tem povzročili izpust vsaj 1.000 ton CO2. S potresno sanacijo objekta smo vgradili 380 m3 betona in sicer povzročili izpust 100 ton CO2, a smo z leseno nadgradnjo iz križno lepljenih plošč v konstrukciji uskladiščili kar 400 ton C02. Razlika med pristopoma lahko na eni strani pomeni izredno obremenitev okolja in na drugi strani celo negativno bilanco, ki jo omogoča skladiščenja CO2 v lesu.

Objekti s križno lepljeno konstrukcijo so namreč mnogo lažji (približno 6-7x), kar pomeni manjše dodatne obremenitve obstoječe konstrukcije ter manjše dodatne obremenitve na temeljna tla, hkrati pa tudi manjše povečanje potresnil sil. Gradnja zaradi prefabriciranih elementov poteka izjemno hitro in med gradnjo ne zahteva izselitve stanovalcev spodnjih etaž.

Rezultati preudarno načrtovane prenove in nadgradnje so pridobitev novih stanovanjskih površin v centru mesta z neposrednim pogledom na ljubljanski grad in okolico, transformacija starejšega in energetsko potratnega objekta v moderen, energetsko učinkovit in potresno varen objekt, predvsem pa odgovorno in trajnostno rešitev z negativno emisijsko bilanco na nivoju nosilne konstrukcije. Poleg vseh zgoraj naštetih izboljšav pa so stanovalci obstoječih etaž z dopustitvijo izvedbe sanacije in nadgradnje deležni bistvenega povečanja vrednosti njihovih stanovanj.

Da so nadgradnje z lesenimi konstrukcijami korak v pravo smer smo v preteklosti že pokazali z več projekti, kot npr. Nadgradnja hotela Terme v Termah Čatež, področje pa je v sklopu doktorata v okviru podjetja obdelal tudi dr. Jurij Jančar v doktorski disertaciji z naslovom Nadgradnje obstoječih stavb z lahkimi lesenimi konstrukcijami s stališča potresne odpornosti.

 

Investitor: Zasebni

Arhitektura: Arheja d.o.o.

Načrt gradbenih konstrukcij: CBD d.o.o.

Lokacija: Ljubljana, križišče Poljanske in Roške ceste

Izvedba lesene konstrukcije: April 2023

Foto: Arhiv CBD d.o.o.