Vrtec Čebelica
Vrtec je v celoti izveden iz lesenih masivnih plošč X-Lam
  • 5 igralnic
  • 1 osrednja večnamenska igralnica
  • okrogli preboji strehe, namenjeni osvetlitvi
  • strešna konstrukcija Xlam, zaključena z ozelenjeno streho
  • visoka kvaliteta bivanja

Pritlični del je zasnovan v montažni masivni leseni gradnji, in sicer s ploščami X-Lam. Taka gradnja je časovno najugodnejša, hkrati zelo ustreza zahtevam zelenega javnega naročanja in zagotavlja kakovostno bivalno klimo, ki je pri otrocih še posebnega pomena.

Masivna konstrukcija X-Lam je tudi s tehničnega vidika primerna za zvočno izolativno in vzdržljivo gradnjo. Igralnice so zasnovane tako, da imajo direkten izhod na odprto teraso in so na notranji strani povezane s hodnikom, ki služi tudi kot garderobni prostor. V osrednjem prostoru je umeščena večnamenska igralnica.

Vrtec za otroke na Bizoviku v Ljubljani je v celoti izveden iz lesenih masivnih plošč X-Lam.

Foto: Arhiv CBD