Prizidek Biotehniški fakulteti
Leseni prizidek Oddelka za lesarstvo
  • vidna lesena konstrukcija
  • lesena fasada iz termično modificiranega lesa
  • možnost nadgradnje objekta
  • vrata kabinetov v 10 različnih drevesnih vrstah
  • od začetka gradnje do zaključka le v 4 mesecih

Kot se za Oddelek za lesarstvo spodobi, smo v podjetju CBD d.o.o. in v sodelovanju z arhitektom Rafaelom Drakslerjem, sprojektirali nov prizidek, ki je v celoti izveden z leseno konstrukcijo in kar naj več naravnimi materiali. Sledili smo želji, da bi večina konstrukcijskih elementov ostalo vidnih in bi tako služili tudi namenu izobraževanja študentov v učnem procesu. Objekt je pravokotne oblike in dimenzij 40 x 13,5 m in ima izvedeno ločno streho. Po sredini ga deli hodnik, ki je v celoti zastekljen in preko nadsvetlob omogoča vstop svetlobe v laboratorije, ki so izvedeni na severni strani objekta, ter v kabinete, ki so izvedeni na južni strani.

Glavni izvajalec: VG5 d.o.o. / Izvajalec lesene konstrukciji in fasade: Alfa Natura d.o.o. / Foto: Damjan Švarc