Skandinavska hiša
Razgibana arhitektura hiše, ki ima kar pet medetažnih nivojev, je sestavljena iz različnih materialov.
  • 5 medetažnih nivojev
  • odprt glavni večvišinski prostor objekta
  • 2 jeklena okvirja okoli stavbe
  • uporaba masivnega sistema plošč X-Lam
  • velika vogalna odprtina

Konstrukcija hiše nad zemljo je predvsem iz križno lepljenega lesa. Temelji, klet in nizko pritličje so betonski, mestoma z opečnimi polnili. Dva jeklena okvirja okoli zgradbe pomagata pri potresni stabilizaciji objekta v prečni smeri. Tako glavni več-višinski prostor objekta lahko ostaja odprt, brez prečnih sten. V okvirja se obenem obešata strešna konstrukcija iz masivnih križno lepljenih plošč in galerija, ki se dviga nad osrednjim prostorom hiše. Velika vogalna odprtina v smeri proti severozahodu je zaradi inovativne konzolne zasnove lesenih plošč brez podpornega stebra.

Hiša je dobila ime zaradi skandinavskega vzdušja, ki vlada v hiši, njen lastnik je namreč kar 40 let preživel na Švedskem.

Avtorja arhitekture hiše sta Mojca Gregorski in Miha Kajzelj.

Foto: Arhiv CBD