Informativni izračun
Informativni izračun cene konstrukcije iz lesenih X-Lam plošč brez temeljenja.
Informativni izračun
Informativni izračun cene za postavljeno leseno masivno konstrukcijo iz križno lepljenih X-Lam CLT ploskovnih elementov (stenski in ploskovni elementi) brez temeljenja.
Vnesi podatke za izračun cene
Bruto etažna površina pritličja v m² (*)
Bruto etažna površina 1. nadstropja v m² (*)
Bruto etažna površina 2. nadstropja v m² (*)
Vidna notranja površina (**)
Izračunaj ceno
Spodnja meja cene zmontirane nosilne konstrukcije
Zgornja meja cene zmontirane nosilne konstrukcije
Za točen izračun in več informacij nas kontaktirajte
Kontaktirajte nas
(*) Bruto etažna površina je skupna površina tlorisa etaže merjeno po zunanjem obodu nosilne konstrukcije.
Glede na zgornjo sliko se površina posamezne etaže izračuna po enačbi: P [m2] = A [m] x B [m].

(**) Površina križno lepljenih sten in plošč je lahko vidna ali nevidna.
Nevidna površina (NVI) je predvidena za zapiranje z zaključnim slojem, kot npr. prekrivanje z mavčnimi ploščami ali podobnimi oblogami, in se je v bivalnih prostorih ne vidi, zato so na njej dopustne napake za kvaliteto C v skladu s tabelo v evropskem standardu za klasifikacijo lesenih površin EN 13017
Industrijsko vidna površina (INV) je v proizvodnji kontrolirana z izbiro desk, rege med zaključnimi deskami so zlepljene, deske so pobrušene. Površina zadostuje zahtevam za stanovanjsko vidno površino in je pripravljena za nadaljnjo dodelavo (fino brušenje, premazi) ter ustreza kvaliteti B po EN 13017 – tabela 1.
Stanovanjsko vidna površina (VI) je izdelana na enak način kot industrijska, le da so lamele dodatno izbrane da ustrezajo klasifikacija A po EN 13017 – tabela 1 glede velikosti in izpadanja grč. Hkrati so lamele ožje in posušene na nižjo vlažnost (okoli 10%). Površina je v proizvodnem procesu dodatno brušena zaradi tega je bolj gladka in primerna za stanovanjsko vidno površino.

(***) V informativno ceno je vključeno naslednje: notranje in zunanje stene, medetažne plošče, strešna konstrukcija, montaža lesene konstrukcije, ki vključuje celoten kovinski vezni material, dvigalo in delo.
V informativno ceno ni vključeno: izdelava temeljne plošče s hidroizolacijo ter vse predhodne in nadaljnje faze gradnje.
Cena zmontirane nosilne konstrukcije iz križno lepljenih plošč je odvisna od oblike sten in plošč, odpadka, ki nastane pri rezanju iz standardnih proizvodnih formatov, zahtevnosti gradnje ipd., zato je nemogoče podati točno ceno glede na kvadraturo objekta. Tako informativni izračun s predvidenim cenovnim odstopanjem predstavlja zgolj okvirno ceno. Za podrobnejšo ponudbo nas kontaktirajte in nam posredujete več informacij skupaj z idejnim tlorisnim izrisom vključno s tipičnimi prerezi v katerih naj bodo definirane etažne višine.