Izvedba objektov s X-Lam konstrukcijo
Projektirane in izvedene objekte si lahko ogledate pod zavihkom projekti. Tu so navedeni razlogi zakaj graditi lesene masivne konstrukcije iz križno lepljenih ploskovnih elementov po sistemu X-Lam, kjer so gradbeni elementi različnih proizvajalcev poimenovani kot CLT, KLH, BSP, X-Lam in podobno.
Trajnost lesenih konstrukcij je zelo odvisna od kakovosti izvedbe, kjer je zalo pomembno, da je pravilno in popolno izdelan projekt. Le ta omogoča izvedbo pravilnih konstrukcijskih in arhitekturnih detajlov, katerim morajo izvajalci (predhodno preveriti njihove reference in izkušnje) slediti in jih v popolnosti upoštevati. Tako v podjetju CBD d.o.o. poleg izdelane projektne dokumentacije, pripravimo tudi delavniški izris konstrukcije in montažne načrte, izdelamo shemo s specifikacijo in pravilno postavitvijo veznega materiala, poleg dobave lesene masivne X-lam CLT konstrukcije pa nudimo tudi njeno postavitev. Hkrati nudimo tudi nadzor pri nadaljnjih fazah do zunaj zaključenega objekta, ki pa jih praviloma kot podjetje CBD d.o.o. ne izvajamo. Poleg tega nudimo investitorjem tudi termografski pregled fasadnega ovoja, kjer lahko pravočasno diagnosticiramo morebitne težave zaradi kondenzacije vlage in/ali zatekanja meteorne vode v izolacijski ovoj objekta. V sodelovanju s poslovnimi partnerji, ki na trgu izvajajo lesene masivne objekte po sistemu X-Lam na ključ, pa lahko investitorju poleg postavitve X-Lam konstrukcije ponudimo tudi z zunanje strani zaščiten in zaključen objekt, kar pomeni poleg izvedbe nosilne konstrukcije tudi zaključeno streho, vgradnjo oken in zunanjih vrat ter celovito izvedbo fasadnega ovoja.
Opis montaže konstrukcije iz križno lepljenih ploskovnih elementov
Lesene masivne križno lepljene (X-lam) CLT stene in plošče s tovornjaki dostavimo neposredno na gradbišče in jih razložimo ter sestavimo v celotno konstrukcijo s pomočjo gradbenega žerjava. Natančno prilegajoče na CNC obdelane elemente v celoto po montažnih načrtih sestavi naša monterska ekipa , ki je usposobljena za izvedbo zahtevnejših lesenih konstrukcij. Hiter postopek postavitve lesene masivne X-lam konstrukcije omogoča izjemno kratek čas gradnje, visoko kakovost izvedbe in trajno ter varno gradnjo ob upoštevanju, da je na tej osnovi mogoče zasnovati tudi zahtevne, kreativne in individualno zasnovane arhitekturne bivanjske rešitve. Dodatna prednost, ki izhaja iz načina gradnje, je možnost hitre vselitve in predaje objekta v uporabo.
Prednosti gradnje po sistemu X-Lam
Prednost tovrstnih inovativnih, prestižnih masivnih lesenih X-Lam konstrukcij se odraža predvsem v veliki potresni in požarni odpornosti. Kreativnost se še posebej pokaže v veliki svobodi arhitekturnega izražanja in izvedbi drznih ter zahtevnih objektov. Velika prednost je tudi v izjemni hitrosti montaže in veliki natančnosti pri izvedbi ter v prestižnem bivalnem ugodju zaradi naravnega ovoja, ki ustvari lesena masivna konstrukcija. Le ta omogoča številne možnostih končne obdelave, kjer je lahko lesena konstrukcija deloma ali v celoti skrita in tako dobimo interjer klasično zgrajenih objektov, kjer lesena konstrukcija ne ostane vidna. V primerjavi z drugimi konstrukcijskimi sistemi gradnje je pri X-Lam konstrukciji zaradi njene vitkosti in izolativnosti večji neto izkoristek površine objekta (večji notranji prostori) pri enakih zunanjih gabaritih objekta. Lahkotnost in izjemna povezanost X-Lam konstrukcije omogoča pomemben prihranek materiala pri temeljenju (količina betona in armature), kar je še posebej pomembno pri gradnji objekta na slabo nosilnih tleh, kjer je potrebno pilotiranje. Masivni lesen X-Lam ovoj predstavlja konstrukcijo brez toplotnih mostov.

Konstrukcijski elementi iz križno lepljenega lesa so sodobno kompozitno gradivo, ki imajo bolj enakomerne in boljše mehanske ter deformacijske lastnosti kot konstrukcijski elementi iz masivnega in enosmerno lepljenega lesa. Križno lepljene ploskovne elemente sestavljajo križno zložene lesene lamele oziroma deske, ki so pod visokim pritiskom površinsko, pri bolj kakovostnih X-Lam kompozicijah pa tudi bočno, zlepljene v večji masivni ploskovni element. Za osnovno surovino se najpogosteje uporablja les iglavcev, ki se ga tehnično posuši na 12% vlažnost, s čimer je zagotovljena naravna zaščita lesa pred škodljivci, kot so glive, insekti in plesni. V primeru, da je les v eksploatacijski dobi objekta suh, je večen oziroma trajen, in ni nevarnosti, da bi se začel njegov razkroj. V primeru navlaževanja lesene konstrukcije pa je lahko lesena konstrukcija resno ogrožena v smislu nosilnosti in stabilnosti, s tem pa je ogrožena trajnosti objekta.
Strokovna podkovanost
Strokovnjaki v podjetju CBD d.o.o. smo že pred več kot desetimi leti skupaj s podjetjem KLH, ki je v svetu pionirsko podjetje glede začetka proizvodnje križno lepljenih (X-Lam) lesenih masivnih elementov, sodelovali pri razvoju produkta, računskih metod in aplikacijah njihove uporabnosti v gradbeništvu. Zadolženi smo bili za preiskave in razvoj računskih metod za določitev potresne odpornosti tovrstnih objektov. X-Lam je produkt, ki se izdeluje v različno slojevitih ploskovnih elementih velikih formatov različnih debelin. Pred proizvodnjo ga je potrebno skrbno načrtovati, skonstruirati in nato optimalno po CNC tehnologiji skrojiti v konstrukcijsko kompozicijo ter na osnovi premišljenega izvedbenega postopka z optimalno logistiko procesov tudi sestaviti v nosilno konstrukcijo objekta.

Kot strokovnjaki, statiki in konstruktorji smo prevzeli skrb na tržišču, da se iz X-Lam ploskovnih elementov, ki so v klasičnem gradbeništvu inovativen trajnostni gradbeni produkt, optimalno (cenovno in kvalitetno) izvede lesena masivna konstrukcija objekta. Pri tem glede na usposobljenost v podjetju CBD d.o.o. in glede na povezanost s proizvajalci X-Lam elementov nudimo izračun optimalne debeline in slojevitosti križno lepljenih sten in plošč ter izdelamo statiko, načrt gradbenih konstrukcij, delavniško dokumentacijo in glede na to pripravimo celotno logistiko skupaj z montažnimi načrti za kvalitetno vgradnjo križno lepljenih (X-Lam) elementov (CLT, KLH, BSP, X-Lam in podobno) v nosilno in stabilno konstrukcijo objekta.

V podjetju CBD d.o.o. poleg projektiranja konstrukcije objekta nudimo tudi dobavo X-Lam CLT sten in plošč, montažo X-Lam CLT konstrukcije, svetovanje ter nadzor pri izvedbi objektov s X-Lam konstrukcijo. Investitorjem v sodelovanju s kvalitetnimi kooperanti lahko ponudimo tudi izvedbo celotnega X-Lam objekta do 3. podaljšane gradbene faze, kar je na zunaj zaključen objekt.
Stopite v kontakt z nami
* Obrazec bo poslal vaše ime, e-poštni naslov, telefon in druge vpisane podatke na kontaktni naslov spletne strani. Podatke potrebujemo, da vam lahko odgovorimo. Vaših podatkov za druge namene ne obdelujemo ter jih ne posredujemo tretjim osebam. Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete tukaj.