Projektiranje in projektna dokumentacija
Sledimo in podpiramo smernice razvoja s specializacijo in poudarkom predvsem na projektiranju vseh vrst lesenih konstrukcijskih sistemov (lesen okvirni, skeletni in masivni sistem).
Pri lesenem masivnem sitemu ločimo kladni sistem oziroma sistem izvedbe brunaric, izvedbo masivnih konstrukcij iz enosmerno lepljenih ali mozničenih linijskih elementov in sistem iz križno lepljenih ali mozničenih ploskovnih elementov.
V sodelovanju s proizvajalci lesenih masivnih linijskih in ploskovnih elementov ter drugih novih in inovativnih tehnologij na področju razvoja lesene gradnje snujemo moderne, ekološke, energetsko varčne ter potresno varne konstrukcije lesenih objektov. Sem sodijo tako enodružinske kot večstanovanjske hiše, večnadstropni, poslovni in industrijski objekti, ukvarjamo pa se tudi z nadgradnjami in dograditvami obstoječih stavb, za katere izdelamo učinkovite konstrukcijske rešitve. V okviru obravnave obstoječih objektov lahko izdelamo tudi projekt rekonstrukcije in predpišemo sanacijske konstrukcijske ukrepe in tako zvišamo potresno odpornost konstrukcije, ki se praviloma izvede skupaj z energetsko prenovo obstoječega objekta.
Zakaj izbrati nas
Današnji čas narekuje uporabo sodobnih in zdravju prijaznih predvsem trajnostnih materialov, ki jih podpira kompetentno in strokovno projektiranje.
Nadgradnja obstoječih in energetsko potratnih objektov. S pomočjo oddaje ali prodaje dodatnih prostorov, ki jih lahko ustvarite z nadgradnjo obstoječega objekta, pridobite tudi sredstva za energetsko obnovo oziroma sanacijo celotnega objekta.
Trenutno raziskovalno delo je usmerjeno v možnosti gradnje obstoječih objektov z več etažami lahkih lesenih objektov v X-Lam tehnologiji.
IDZ - IDEJNA ZASNOVA OBJEKTA
DGD - PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
PZR - PROJEKT ZA RAZPIS / POPIS ZA IZDELAVO PONUDB
PZI - PROJEKT ZA IZVEDBO OBJEKTA
PID - PROJEKT IZVEDENIH DEL
Stopite v kontakt z nami
* Obrazec bo poslal vaše ime, e-poštni naslov, telefon in druge vpisane podatke na kontaktni naslov spletne strani. Podatke potrebujemo, da vam lahko odgovorimo. Vaših podatkov za druge namene ne obdelujemo ter jih ne posredujemo tretjim osebam. Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete tukaj.