Zgodovina

Kratka zgodovina o tem, kako smo v podjetju CBD začeli in kje smo sedaj:

2006 › Začetek naše poti
2006

Projekti vrtcev v Slovenji v leseni TRAJNOSTNI GRADNJI

Dva vrtca v Ljubljani (Kekec in Jelka), vrtec v Medvodah, vrtec v Pirničah, vrtec v Cerknem in vrtec v Vojniku pri Celju.

2008

NAJVIŠJA LESENA STAVBA; sodelovali smo v projektu zasnove!

Članek je bil predstavljen na svetovni konferenci o lesenih konstrukcijah WCTE 2008 na Japonskem: YATES, Megan, LINEGAR, Matt, DUJIČ, Bruno. Design of an 8 storey residential tower from KLH cross laminated solid timber panels. V: WCTE 2008 : conference proceedings. Miyazaki, Japan: s.n., 2008, str. 1–8, ilustr.[COBISS.SI-ID 4286305]

2008

Športni Hotel Rogaška Slatina

Hotel dolžine 108 m je bil nadgrajen pred dvorano za tenis v Rogaški Slatini na AB-stebrih na medsebojnem razmiku 15,4 m. Preko tega razpona so bili kot portal dvorane postavljeni prednapeti AB-nosilci, ki se jih je odstranilo, v ekvivalentni obtežbi pa se je postavilo leseno konstrukcijo. Zasnova in izvedba projekta je bila optimalna glede na zmožnosti konstrukcijskih rešitev v trenutni gradbeniški praksi.

2009

2 DODATNI NADSTROPJI hotela Breza!

Izvedena je bila obsežna raziskovalna študija in izračun potresne odpornosti nadgrajenega objekta s poudarkom na medsebojnih vplivih dveh zelo različnih konstrukcijskih sistemov. Nadgrajeni hotel Breza je delno vkopani obstoječi AB-objekt v Termah Olimia, etažnosti 2E + 2K (oz. 4E na drugi strani zaradi padajočega terena) se je nadgradilo z dvema dodatnima etažama v leseni izvedbi.

2009

ENA NAJVEČJIH NADGRADENJ obstoječih objektov v EVROPSKEM MERILU!

Nadgradnja hotela Terme – štirietažni iz treh segmentov sestavljeni obstoječi zidani hotel z AB-vezmi v Termah Čatež se bo nadgradilo z dvema dodatnima etažama v leseni izvedbi. Izvedena je bila obsežna študija in izračun potresne odpornosti nadgrajenega objekta in vpliv dodatnih obtežb in možnih razbremenitev na posedanje temeljne konstrukcije.

2010

IZJEMNA KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA!

Izjemna konstrukcijska zasnova lesenega objekta enodružinske hiše v Škofji Loki, ki ima na obeh straneh veliki konzoli dolžine okoli 5 metrov! Hiša je optimalno zasnovana s kombinacijo treh različnih konstrukcijskih sistemov v leseni gradnji.

2010

NAJVEČJI LESENI OBJEKT v Sloveniji s PREVISOM 8 metrov!

Poslovno-skladiščni objekt Ekoprodukt je v celoti lesen objekt v Komendi. Prva faza predstavlja objekt 1.156 m² tlorisne površine in višine 7,5 m (prostornina okoli 8.700 m³). Objekt ima v poslovnem delu konzolni previs 8 m, kar predstavlja dodatni dosežek. Zagarantirana je nadgradnja dveh poslovnih etaž do skupne višine 14 m, kar predstavlja objekt skupne površine 3.740 m² in prostornine 16.200 m³.

2015

ZELO USPEŠNO PODJETJE

Izdelujemo projektno dokumentacijo za vse vrste konstrukcijskih sistemov (lesene, jeklene, armirano-betonske, opečne, različne vrste kompozitnih konstrukcij in sistemov). Izvedli smo že preko 150 zasnov in računskih analiz lesenih objektov po vsej Evropi in preko 100 statičnih in potresnih analize unikatnih objektov Riko Hiše po vsej Evropi, med njimi tudi šole in vrtci, tudi na zelo potresno ogroženih področjih Italije.Izvajamo projektne študije in zasnove, statične, potresne in požarne analize.

SEDANJOST

SODELUJEMO:

- s podjetji, proizvajalci lesenih objektov (LUMAR, ALFANATURA, LESOTEKA, BAUTA, DAMAHAUS, EKOART, JARIS, CIBOS, GLI, MARLES, EKOPRODUKT, CI PRODUKT, RIKO HIŠE, KAGER)
- s proizvajalci lesenih gradbenih produktov in tesarstvi (HOJA, ČERNIVŠEK, KREGAR, LAMO)
- z arhitekturnimi biroji
- z raziskovalnimi inštitucijami (MPA STUTTGART, ZAG, GI-ZRMK, IVALSA, IZIIS, TU WIEN, TU GRAZ)

 

NA VRH