V podjetju CBD ponujamo projektiranje in izvedbo konstrukcije masivnih lesenih objektov do dogovorjene gradbene faze, nudimo svetovanje glede gradnje, pripravo projektne dokumentacije, ki je potrebna pred, med in po gradnji, pregled projektne dokumentacije ter gradbeni nadzor nad gradnjo za nemoten in pravilen potek gradnje.

 

Kako lahko sodelujemo?
 • sodelovanje pri odločitvi o leseni gradnji (predstavitev prednosti in slabosti CLT, KLH in XLAM konstrukcjie)
 • priprava projektne dokumentacije / načrt GK, požarni izkazi, akustika
  • IDZ (idejna zasnova) in IDP (idejni projekt)
  • PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
  • PZI (projekt za izvedbo)
  • delavniška dokumentacija (sestavnica z vsemi stiki)
 • izvedba (do posamezne faze ali na ključ / izvajanje, inženiring ali nadzor)
  • pripravljalna dela in temeljenje (zemeljska dela, AB in/ali jeklena konstrukcija) / inženiring ali nadzor
  • lesena konstrukcija (običajno do 3. PGF – streha, stavbno pohištvo, fasada) / izvajanje, inženiring ali nadzor
  • obrtniška dela (inštalacije in finalizacija objekta) / inženiring ali nadzor
 • nadzor (izbran s strani investitorja) / sodelovanje in tolmačenje specifike lesene gradnje
 • končna projektna dokumentacija ob predaji objekta (PID–projekt izvedenih del)
 • tehnični pregled in uporabno dovoljenje / sodelovanje

NA VRH