Podjetje CBD se ukvarja s projektiranjem in konstruiranjem gradbenih konstrukcij, specializirali smo za vse lesene konstrukcije na potresnih področjih. Na tem področju primanjkuje mnogo znanja tudi pri naših najboljših proizvajalcih lesenih hiš, saj njihova tehnologija in konstruiranje izvira predvsem iz nemškega in avstrijskega področja, kjer področja niso potresno ogrožena. Tako sodelujemo z veliko podjetji in uspešnimi tesarstvi, ki proizvajajo lesene hiše in večje objekte, in za njih izvajamo statične in dinamične analize ter določimo potrebne mehanske povezave med lesenimi elementi glede na vrsto obtežb na lokaciji objekta. Veliko projektiramo za italijansko področje, kjer je zakonodaja po zadnjem potresu v L'Aquili postala zelo striktna glede dokazovanja potresne odpornosti oz. varnosti lesenih objektov.

  • Sodelujemo z mnogimi proizvajalci lesenih montažnih objektov: Riko hiše, Rima, Jelovica, Lumar, Marles, Kager, Dama Haus, Tesarstvo Kregar, Tesarstvo Lamovšek, Ekoart, Prokonstrukt ...
  • Izvedli smo že preko 150 zasnov in računskih analiz lesenih objektov po vsej Evropi.
  • Izvajamo projektne študije in zasnove, statične, potresne in požarne analize
  • Izdelamo projektno dokumentacijo (NGK) za vse vrste konstrukcijskih sistemov (lesene, jeklene, armirano-betonske , opečne, različne vrste kompozitnih konstrukcij in sistemov)
NA VRH