Hiša z dvojnim previsom

Hiša z dvojnim previsom

Hiša z dvojnim previsom, na vsaki strani okoli 5 m, zaseda le 33 m2 površine ozemlja.

Hiša, ki se komaj dotika tal
  • Konzoli na dveh straneh,
  • dolžina konzol okoli 5 m,
  • kombinacija različnih konstrukcijskih sistemov,
  • uporaba masivnega sistema plošč Xlam,
  • 33 m2 zasedenega ozemlja za 180 m2 velik objekt.

Že omenjena premišljena umestitev objekta v teren in njegova razgibana zasnova po prerezu omogočata, da 180 m2 velika stanovanjska enota v principu zaseda le 33 m2 parcele. Hiša je tako optimalno zasnovana s kombinacijo treh različnih konstrukcijskih sistemov v leseni gradnji, in sicer s pomočjo okvirnega sistema, skeletnega sistema in masivnega sistema, ki je zastopan z uporabo križno lepljenih lesenih masivnih plošč. Realizacija tako zahtevne arhitekturne in konstrukcijske zasnove je mogoča le ob doslednem in neprekinjenem sodelovanju vseh udeležencev od faze idejne zasnove naprej. Omenjena hiša je eden izmed boljših primerov sodobne gradnje s premišljeno uporabo materialov.

NA VRH