Prizidek k hiši, Italija

Prizidek k hiši, Italija

Prizidek iz CLT plošč k že obstoječi hiši se nahaja v Trstu in je zaradi zelo ozkega prostora za montažo svojevrsten podvig. 

CLT prizidek k hiši v Trstu

  • Prizidek k že obstoječi hiši,
  • lesene masivne križno lepljene plošče,
  • dodatno ojačanje konstrukcije z rebri,
  • zahtevna montaža,
  • zelo natančno prilagajanje lesene konstrukcije k že obstoječi hiši.

Prizidek k že obstoječi hiši je v celoti iz masivne lesene CLT konstrukcije. Prizidek je lociran v Trstu na koncu zelo ozke ulice, kar je bil svojevrsten izziv. Izvedba in projektiranje je zahtevalo veliko načrtovanja, da se je nova konstrukcija natančno spojila z obstoječo. To smo zagotovili tud s pomočjo odličnih monterjev. 

NA VRH