Poslovno-skladiščni objekt

Poslovno-skladiščni objekt

Previsni del 8 m x 8 m je bil velik izziv, saj nima podpornega stebra, poleg tega pa je objekt možno tudi nadgraditi.

Previsna konzola preko 8m
  • Tlorisna površina 1.156 m²,
  • višina 7,5 m,
  • prostornina 8.700 m³,
  • previs, konzola preko 8 m,
  • možna nadgradnja z dvema etažama, višina nato 14 m.

Objekt v velikosti 34 m x 34 m sestavljata dva sklopa: hladno skladišče velikosti 34 m x 26 m in toplo skladišče s pisarno za skladiščnike v velikosti 26 m x 8 m. Nad toplim skladiščem so pisarniški prostori velikosti 34 m x 8 m s previsnim delom, ki je hkrati tudi nadstrešek pri izdaji blaga v velikosti 8 m x 8 m. Trenutna višina objekta je 7,5 m, vendar je možna nadgradnja še z dvema etažama. Da bi bila naloga še težja, je bilo pri izračunih statike in izbiri konstrukcijskega materiala potrebno upoštevati tudi dejstvo, da bo možno v prihodnosti objekt nadgraditi še z dvema etažama. Dodatna zahteva je bila tudi večja nosilnost tal v naslednji etaži, namesto 300 kar 600 kg/m².

Na nivoju idejne zasnove stavbe so bile izvedene finančne primerjave med različnimi konstrukcijskimi sistemi, kot so npr. prefabricirani armiranobetonski sistemi, jekleni sistemi in različni leseni sistemi. Vsekakor so se prefabricirani sistemi gradnje v AB-konstrukciji in jeklu izkazali kot cenovno najugodnejša izbira, a le na prvi pogled, saj v najnižjem cenovnem razredu niso dopuščali fleksibilnosti v arhitekturni zasnovi in posledično pri uporabnosti ter izkoriščenosti objekta. Projektna naloga je bila zastavljena tako, da bi bilo objekt mogoče izvesti v dveh ali treh fazah in da bi se lahko na dvoetažni konstrukciji objekta enostavno nadgradilo še dve etaži. Hkrati je bila izražena želja, da bi se pri nadgradnji hladnega skladišča za skladiščenje materiala lahko uporabilo tudi zgornjo etažo (trenutno streha skladišča), kar je predstavljalo še dodatno obtežbo pri že tako dokaj velikih razponih. Zaradi pogostih transportnih poti je bila želja, da sprednji, prometnopretočni, del objekta ne bi imel podpor, torej da bi bil celoten vogalni sprednji del objekta v previsu preko 8 m.

Ob upoštevanju izhodišč naše zasnove naj bi bilo na ta previs mogoče postaviti še 2(!) etaži. Omejitev pri zasnovi objekta je bila tudi izredno slaba nosilnost tal na območju gradnje, zaradi česar so na tej lokaciji vsi okoliški v klasični gradnji izvedeni objekti tudi pilotirani. Z izgradnjo poslovne stavbe Ekoprodukt smo dokazali, da je mogoče za ugodno ceno 642 €/m2 (zajeti so vsi stroški investicije: soglasja, projekti, izvedba, oprema prostorov itd.) zgraditi poslovni objekt z minimalnim ogljičnim odtisom in v skladu s trajnostnim razvojem. Slovenski javnosti in še posebej gradbeni stroki smo želeli pokazati, da je tudi statično zelo zahtevne objekte mogoče graditi z lesom, in to po konkurenčnih cenah.

Z gradnjo v pasivnem standardu in uporabo naravnih izolacijskih materialov ne bomo varčevali le pri mesečnih stroških ogrevanja in hlajenja, temveč pri celotnem ciklu od proizvodnje do odstranitve. Z dodatno investicijo v FV-elektrarno, ki znaša le 28 €/m2 pa lahko objekt postane tudi energijsko samozadosten. Avtor fotografije objekta v končni podobi je Peter Irman, več o projektu lahko izveste tudi na plakata o objektu ali v daljšem članku

 

NA VRH