Igriv Vrtec Čebelica na Bizoviku

Igriv Vrtec Čebelica na Bizoviku

Na Bizoviku v Ljubljani raste nov vrtec za otroke, ki je v celoti izveden iz lesenih masivnih plošč Xlam.

Kakšne so posebnosti lesenega vrtca?
  • 5 igralnic,
  • 1 osrednja večnamenska igralnica,
  • okrogli preboji strehe, namenjeni osvetlitvi,
  • strešna konstrukcija Xlam, zaključena z ozelenjeno streho,
  • visoka kvaliteta bivanja.

Pritlični del je zasnovan v montažni leseni gradnji, in sicer s ploščami Xlam. Taka gradnja je časovno najugodnejša, hkrati zelo ustreza zahtevam zelenega javnega naročanja in zagotavlja kakovostno bivalno klimo, ki je pri otrocih še posebnega pomena. Masivna konstrukcija Xlam je tudi s tehničnega vidika primerna za zvočno izolativno in vzdržljivo gradnjo. Igralnice so zasnovane tako, da imajo direkten izhod na odprto teraso in so na notranji strani povezane s hodnikom, ki služi tudi kot garderobni prostor. V osrednjem prostoru je umeščena večnamenska igralnica.

NA VRH