Projektiranje in projektna dokumentacija

Sledimo in podpiramo smernice razvoja s specializacijo in poudarkom predvsem na projektiranje vseh vrst lesenih konstrukcijskih sistemov. 

V sodelovanju s proizvajalci (XLAMKLH) lesenih masivnih plošč in drugih novih tehnologij na področju razvoja lesene konstrukcije snujemo moderne, ekološke, energetsko varčne ter potresno varne gradnje masivne lesene hiše ali objekta. Sem spadajo enodružinskih hiš kot večstanovanjskih, večnadstropnih, poslovnih in industrijskih objektov, mogoča je tudi nadgradnja ali parazitna dograditev obstoječih stavb, za katere izdelamo učinkovite rešitve. Obstoječim objektom nudimo tudi sanacijo konstrukcije in tako zagotovimo odpornost konstrukcije na potres ter energijsko varčnost objektov. 

 

ZAKAJ IZBRATI NAS

  • Današnji čas narekuje uporabo sodobnih in zdravju prijaznih, trajnostnih materialov, ki jih podpira kompetentno in strokovno  projektiranje.
  • Nadgradnja obstoječih in energetsko potratnih objektov. S pomočjo oddaje ali prodaje dodatnih prostorov, ki jih pridobite s pomočjo nadgradnje pridobite tudi sredstva za energetsko obnovo oziroma sanacijo.
  • Trenutno raziskovalno delo je usmerjeno v zmožnosti gradnje večetažnih lesenih objektov iz masivnega lesa. 

 

IDEJNA ZASNOVA OBJEKTA

Kjer optimalno zasnujemo konstrukcijski sistem, ki lahko sestoji tudi iz različnih gradbenih materialov, od katerih izkoristimo njihove glavne prednosti za optimalno zasnovo hibridne konstrukcije.

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Poleg skrajšanega postopka vam nudimo tudi energijsko zasnovo objekta ter izračun energijskih potreb/izgub z računskim orodjem (npr. PHPP), kar je ob določitvi sestave konstrukcijskih sklopov, načrtu strojnih inštalacij in izpolnjene vloge osnova za pridobitev subvencije Ekosklada.

PROJEKT ZA RAZPIS / POPIS ZA IZDELAVO PONUDB

Izdelava popisov vseh sklopov in posameznih faz izdelave objekta je še posebej pomembna pri izvedbi lesenih konstrukcij, da se lahko ponudbe različnih proizvajalcev lesenih montažnih objektov medsebojno primerjajo.

PROJEKT ZA IZVEDBO OBJEKTA

Pomembna za vse objekte, še posebej za nizkoenergijske, pasivne ali še bolj energijsko učinkovite objekte, kjer je ključna obdelava vseh detajlov, kot so stikovanja elementov, mehanska vezna sredstva, toplotni mostovi v sestavi in križanju konstrukcijskih sklopov že v fazi izdelave projekta.

PROJEKT IZVEDENIH DEL

Je potreben pri analizah za rekonstrukcije objekta, pri morebitnih težavah s prekomernimi deformacijami, morebitnih nepravilnosti pri izvedi, ovrednotenju preostale nosilnosti/ stabilnosti pri obtežb.

NA VRH